bus auto fiets
Naar boven
Download
brochure
Blijf op
de hoogte
Menu
Download
brochure
Blijf op
de hoogte
Bouwrijp 3
Bouwrijp 2
Bouwrijp 1

Omgevingsvergunning en verkeersmaatregelen

Achter de schermen wordt er hard gewerkt om te kunnen starten met de bouw van zowel de binnenring als de buitenring. 

Een belangrijke ontwikkeling is natuurlijk de verkoop. Dit loopt erg goed, op 1 woning na zijn alle woningen verkocht. Deze laatste woning staat onder optie. 

Daarnaast is de omgevingsvergunning op 20 maart 2019 verleend voor de Stadstuin. Deze vergunning is één van de basis voorwaarden om te kunnen starten met de bouw, dus dat is goed nieuws! Als er geen bezwaren komen is de vergunning 2 mei 2019 onherroepelijk.

Na 2 mei volgt één week voor de administratieve afhandeling. De verwachting is dat je vanaf 9 mei bij de notaris terecht kan. Je ontvangt hier meer informatie over in onze volgende kopersnieuwsbrief. 

In voorbereiding op de start bouw wordt er al hard gewerkt om het terein bouwrijp te maken, denk hierbij aan bijvoorbeeld de riolering, wegen voor het bouwverkeer aanleggen en de puinverharding aanbrengen. 

Verkeersmaatregelen

Een klein stukje omrijden om langs je toekomstige woning te rijden? Je zou zeker niet de eerste zijn, maar we willen je wel waarschuwen voor een speciale verkeersregel in dit gebied

Er is een verkeersknip op de Griftdijk-Noord (het deel tussen de Van Boetzelaerstraat en de Italiëstraat) voor gemotoriseerd verkeer. De knip is vanaf 16 juli ingesteld en is de komende jaren van kracht tijdens de spits, van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 9.00 uur en tussen 16.00 en 18.00 uur. Binnen deze tijden is het voor gemotoriseerd verkeer niet toegestaan om zonder ontheffing de Griftdijk Noord op dit punt te passeren. Als bewoner van de Stadstuin kom je ook in aanmerking voor een ontheffing, maar pas op het moment dat je daadwerkelijk de sleutel ontvangt.

Op de waalsprong.nl staat een uitgebreid artikel over de knip en de voorwaarde waar je aan moet voldoen om de ontheffing te krijgen.

meer informatie

Actuele projectupdates